Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania

Zachęcamy: gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

Podstawowe informacje o gwarancji i dopłacie

Cel gwarancji: zabezpieczenie spłaty kredytu

Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu

Maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł (rolnik) albo 10 mln zł (przetwórca),

Okres gwarancji:

 • kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy
 • kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy
 • kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)

Wysokość prowizji: gwarancja bezpłatna

Wniosek o gwarancję składany jest razem z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/fundusz-gwarancji-rolnych lub https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/gwarancja-splaty-kredytu-z-fgr/

Weź udział w ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”

Zachęcamy do udziału w ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”, zorganizowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nagraj i prześlij swój film. Pokaż jak zmienia się polska wieś.

Zgłoszenia można nadsyłać do 6 września 2021 r., do godz. 17.00.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia. W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe.

Kategoria I
Ta kategoria jest dla Ciebie, jeżeli masz od 16 do 25 lat i mieszkasz na wsi. Pokaż nam swoją wieś widzianą z Twojej perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz podziel się swoimi planami na przyszłość. Opowiedz, jak widzisz siebie na wsi za kilka lat.

Kategoria II
Jesteś młodym rolnikiem w wieku do 40 lat? To kategoria właśnie dla Ciebie. Podziel się swoją historią, pokaż nam swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu swojego gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku – z wykorzystaniem środków unijnych.

Organizator konkursu czeka na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.

Nagrody

Najlepsze prace konkursowe, w każdej z dwóch kategorii konkursowych, zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi.

 1. za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto;
 2. za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto;
 3. za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto.

Ponadto w każdej kategorii dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto.

Konkurs krok po kroku

 1. Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.
 2. Nagraj film.
 3. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie dotyczące Ciebie załączniki.
 4. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie.
 5. Dostarcz lub prześlij wypełnione i podpisane dokumenty wraz z pracą konkursową na adres:
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Świat się kręci wokół wsi” (kategoria nr…).

Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie MRiRW, w zakładce konkursowej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi

W trosce o wspólne zdrowie

W związku z sytuacją epidemiologiczną ponawiamy prośbę o ograniczenie bezpośredniego kontaktu z Punktem Obsługi Klienta. W trosce o nasze wspólne zdrowie liczymy na Państwa wyrozumiałość, za wszelkie niedogodności uprzejmie przepraszamy.

W związku z dynamicznie rozwijającą się i niebezpieczną sytuacją związaną z korona wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie, ograniczamy bezpośredni dostęp do Punktu Obsługi Klienta.

Preferujemy opłaty przelewem oraz przesyłanie próbek pocztą lub kurierem

Do przekazywanej korespondencji prosimy dołączyć dane kontaktowe (nazwisko i imię, numer telefonu, e-mail) Zaistniała sytuacja może spowodować konieczność wydłużenia terminów wykonania zleconych zadań.

W trosce o nasze wspólne zdrowie liczymy na Państwa wyrozumiałość, za wszelkie niedogodności uprzejmie przepraszamy.

W sprawie wniosków do programu wapnowania prosimy o zapytania telefoniczne

lub drogą emailową

wapnowanie@oschr.pl   / 81 742 63 01 wew. 102

Spotkanie pracowników OSChR i Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

28 lutego 2018 roku w siedzibie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie doszło do spotkania pracowników OSChR i Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie, Pan dr inż. Piotr Woch rozpoczął spotkanie od przedstawienia pracowników stacji. Następnie Pani mgr inż. Katarzyna Stanisławska Kierownik Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa, przedstawiła główne zadania stacji, które świadczy zgodnie z Ustawą z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2007r., nr 147, poz. 1033). Przedstawiony został terytorialny zasięg działania stacji, który określony jest w załączniku do Zarządzenia Nr 17 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. Kierownik DAOR przedstawił zakres akredytacyjny Działu AOR zgodny z certyfikatem o numerach AB 1186 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji, oraz harmonogram prac monitoringowych zlecanych przez MRiRW.

Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Pan  dr inż. Krzywiec Dariusz przedstawił swoich pracowników.  Omówił działania LODR i Działu DTPRD. Następnie przedstawiono krótkie prezentacje.

 • Nowe Prawo Wodne – główne założenia. Olga Noworolnik.
 • Technologia uprawy warzyw kalafior/brokuł Karol Kłopot.
 • Technologia uprawy borówki amerykańskiej Alicja Pawlak-Zdziechowska.

Na spotkaniu poruszane były zagadnienia współpracy oraz wymiana informacji między Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego a  Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Lublinie. Po wygłoszeniu krótkich prelekcji i dyskusji zaproszeni goście zwiedzali laboratorium. Przewodnikiem po laboratorium była Pani mgr inż. Anna Poleszak, Kierownik Działu Laboratoryjnego.

Innowacje w produkcji roślinnej a racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych w świetle programu wieloletniego IUNG-PIB na lata 2016-2020.

W dniu 22 stycznia 2018 r. dr inż. Piotr Woch, Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie oraz pracownicy: Katarzyna Stanisławska, Dariusz Krzywiński, Rafał Czobot uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Dyrektor IUNG-PIB w Puławach witając wszystkich zgromadzonych gości.

Zaprezentowano siedem wykładów:

 • Ogólna charakterystyka realizacji programu wieloletniego IUNG-PIB w roku 2017.
 • Tworzenie i wykorzystanie krajowych baz danych o glebach.
 • Praktyczne znaczenie badań nad bioróżnorodnością środowiska glebowego.
 • Możliwości i sposoby ograniczania emisji gazów cieplarnianych i adaptacji rolnictwa do zmian klimatu.
 • Racjonalna gospodarka nawozowa a środowisko przyrodnicze.
 • Innowacyjne, przyjazne dla środowiska technologie produkcji roślinnej.
 • WPR a efekty produkcyjno-ekonomiczne i środowiskowe w zależności od typu i poziomu intensywności produkcji.
 • Czynniki determinujące konkurencyjność i innowacyjność gospodarstw rolnych.

Konferencję zakończyła dyskusja.

Ćwiczenia terenowe studentów drugiego roku Wydziału Agrobioinżynierii kierunek Rolnictwo

W dniu 19.12.2017 w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie odbyły się ćwiczenia terenowe studentów drugiego roku Wydziału Agrobioinżynierii kierunek Rolnictwo. Opiekunem studentów był dr Przemysław Tkaczyk.

Zajęcia prowadzone były przez Kierownik Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa panią mgr inż. Katarzynę Stanisławską oraz Kierownik Laboratorium Panią mgr inż. Annę Poleszak. Celem zajęć było zapoznanie studentów z laboratorium, aparaturą naukowo-badawczą oraz problematyką analityczno-badawczą Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie.

„Nowe trendy w nawożeniu owoców miękkich”

W dniu 07 grudnia 2017 r. dr inż. Piotr Woch, Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie oraz pracownicy Katarzyna Stanisławska i Ewa Suska-Jakubczak, uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Yara Poland.

Zaprezentowano sześć wykładów:

 • Dobra koniunktura nie może uśpić czujności – dr Dorota Łabanowska-Bury, miesięcznik „Truskawka, malina, jagody”.
 • Stan odżywienia malin oraz innych gatunków jagodowych w minionym sezonie -obserwacje oraz wnioski – dr Andrzej Grenda, Yara Poland.
 • Znaczenie wapnia i azotu w uprawie owoców miękkich – Tore Fronger, Yara Crop Nutrition, Norwegia.
 • Zabiegi poprawiające odporność mechaniczną oraz „ shelf life” owoców maliny deserowej – dr hab. Zbigniew Jarosz, UP w Lublinie.
 • Uprawa malin jesiennych na zbiór podwójny w warunkach Wielkiej Brytanii – Mike Stoker, Yara UK, Wielka Brytania.
 • Odmiana jako czynnik różnicujący żywienie malin – dr Paweł Krawiec, UP w Lublinie.

„Wpływ właściwości gleb na ich przydatność rolniczą”

W dniu 05 grudnia 2017 r. dr inż. Piotr Woch Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie oraz pracownicy Hanna Kosacka, Ewa Suska-Jakubczak, Mirosław Powroźnik, Dariusz Krzywiński, Adam Gruszczyński i Andrzej Staniak uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez IUNG-PIB w Puławach i Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Konferencję otworzył mgr inż. Sławomir Plis, Dyrektor LODR w Końskowoli.

Zaprezentowano osiem wykładów:

 • Program Wieloletni IUNG_PIB jako płaszczyzna współpracy z doradztwem rolniczym – prof. dr hab. Stanisław Krasowicz.
 • Międzynarodowe działania w zakresie ochrony gleb – Bożena Smreczak.
 • Europejskie i światowe metody waloryzacji gleb – Artur Łopatka.
 • Waloryzacja gleb w Polsce i Mapa Glebowo Rolnicza – Jan Jadczyszyn.
 • Monitoring właściwości gleb użytkowanych rolniczo – Bożena Smreczak
 • Pomiary właściwości gleb na polu metodami spektrofotometrycznymi – Guillaume Debaene.
 • Retencyjne właściwości gleb- Jacek Niedźwiecki.
 • Optymalizacja nawodnień i nawożenia dla gleb i upraw – Rafał Wawer.

Konferencję zakończyła dyskusja.

Ćwiczenia terenowe studentów drugiego roku Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

W dniu 14.11.2017 w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie odbyły się ćwiczenia terenowe studentów drugiego roku Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu z kierunków Ogrodnictwo oraz Doradztwo w obszarach wiejskich. Opiekunem studentów był dr hab. Zbigniew Jarosz.

Zajęcia prowadzone były przez Kierownika Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa panią mgr inż. Katarzynę Stanisławską oraz panią mgr Elżbietę Olech i mgr Bożenę Bartuzi. Celem zajęć było zapoznanie studentów z laboratorium, aparaturą naukowo-badawczą oraz problematyką analityczno-badawczą Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie.

„Zarządzanie gospodarką wodną – aspekty prawne i praktyczne przykłady zagospodarowania wody w rolnictwie oraz gospodarstwach domowych”

W dniu 06 listopada 2017 r. dr inż. Piotr Woch dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie oraz pracownicy Katarzyna Stanisławska, Ewa Suska-Jakubczak, Monika Wójtowicz, Mirosław Powroźnik, Dariusz Krzywiński, Rafał Czobot i Andrzej Staniak uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Lubelską Izbę Rolniczą.

Otwarcia konferencji dokonał Piotr Burek – Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej witając wszystkich zgromadzonych gości. W swoim wystąpieniu powiedział o celu konferencji, którym było zapoznanie producentów rolnych z nowymi regulacjami prawa wodnego wchodzącego w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. oraz wyzwaniami stojącymi przed rolnikami w dostosowaniu się do tego prawa. Następnie głos zabrał Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski. W swoim przemówieniu podkreślał ogromną wagę tematu konferencji w odniesieniu do nowo powstałej ustawy o prawie wodnym. Wojewoda podkreślił, że nowo powstała ustawa jest dostosowaniem polskiego prawa do wymogów prawa unijnego.

Zaprezentowano trzy wykłady merytoryczne.

 • Praktyczne przykłady zagospodarowania wody w rolnictwie oraz działania na rzecz ograniczania skażenia azotem ze źródeł rolniczych – Marek Krzysztoforski CDR w Brwinowie Oddział w Radomiu.
 • Źródła finansowania projektów i rozwiązań technologicznych w zakresie zarządzania gospodarką wodną w rolnictwie w ramach środków unijnych i krajowych –Michał Bętkowski Za-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Lublinie.
 • Aspekty prawne zarządzania wodą –znaczenie ustanowienia i wdrażania nowego Prawa Wodnego- -mec. Joanna Janaszek.

Konferencję zakończyła dyskusja prowadzona przez Waldemara Banacha – Dyrektora Biura LIR pomiędzy wykładowcami i uczestnikami spotkania.