Jak prawidłowo przygotować i oznaczyć próbki do analizy

Pobranie prób glebowych, film instruktażowy naszego specjalisty terenowego.

Pobrane próbki należy umieścić w trwałych opakowaniach np.: pudełkach tekturowych pobranych z OSChR, pojemnikach z tworzywa sztucznego lub woreczkach foliowych,

Próbki należy zabezpieczyć przed rozsypaniem i uszkodzeniem podczas transportu,

Próbkom należy nadać numery porządkowe 1,2,3… itd.,

Numery należy zapisać trudnościeralnym markerem, nakleić lub przymocować przezroczystą taśmą na zewnątrz opakowania,

Numery działek lub inne oznaczenia klienta należy umieścić w dokumentacji, w tym celu należy wypełnić lub sporządzić własny wykaz próbek.

Na prawidłowo wypełnionym szkicu powinno znaleźć się oznaczenie działek, powierzchnia przebadanych pól oraz dane kontaktowe – zgodnie z wzorem szkicu sytuacyjnego pól gospodarstwa, pobierz szkic

Zabezpieczone i opisane próbki można przekazać specjaliście terenowemu, dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą/kurierem na adres:
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie
ul. Sławinkowska 5
20-810 Lublin.

Próbka gleb polowych lub sadowniczych (1 szt):

 • określenie odczynu gleby, zawartości fosforu, potasu i magnezu – 13,12 zł.
 • określenie pH, P,K,Mg + zalecana dawka CaO (Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie) – 15,25 zł.
 • zalecenia nawozowe – 18,75 zł
 • określenie pH, P,K i Mg oraz mikroelementów (B, Zn, Mn, Cu, Fe) – 65,60 zł
 • określenie pH, P,K i Mg oraz węgla organicznego – 47,48 zł
 • określenie pH, P,K i Mg, mikroelementów (B, Zn, Mn, Cu, Fe) oraz węgla organicznego – 90,59 zł
 • zalecana dawka CaO do analiz już wykonanych – 2,13 zł (opłatę należy pomnożyć przez ilość próbek w sprawozdaniu)

Próbka gleb ogrodniczych (1 szt):

 • określenie odczynu gleby, zasolenia, zawartości chloru, sodu, azotu azotanowego, fosforu, potasu, magnezu i wapnia – 52,48 zł.
 • zalecenia nawozowe – 18,75 zł

Płatności można dokonać na konto bankowe: NBP O/O Lublin 45 1010 1339 0000 8422 3100 0000 u specjalisty terenowego lub w kasie OSChR.

Przy płatności na konto w tytule przelewu należy podać:

 • rodzaj analizy,
 • numer zlecenia do którego wystawiana będzie dawka np.: dawka do zlecenia GR/10/2020, GS/100/2019 itp. w przypadku opłaty za zalecaną dawkę CaO do analiz już wykonanych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.