Jak prawidłowo przygotować i oznaczyć próbki do analizy

Pobranie prób glebowych, film instruktażowy naszego specjalisty terenowego.

Pobrane próbki należy umieścić w trwałych opakowaniach np.: pudełkach tekturowych pobranych z OSChR, pojemnikach z tworzywa sztucznego lub woreczkach foliowych,

Próbki należy zabezpieczyć przed rozsypaniem i uszkodzeniem podczas transportu,

Próbkom należy nadać numery porządkowe 1,2,3… itd.,

Numery należy zapisać trudnościeralnym markerem, nakleić lub przymocować przezroczystą taśmą na zewnątrz opakowania,

Zabezpieczone i opisane próbki można przekazać specjaliście terenowemu, dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą/kurierem na adres:
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie
ul. Sławinkowska 5
20-810 Lublin.

Próbka gleb polowych lub sadowniczych (1 szt):

 • określenie odczynu gleby, zawartości fosforu, potasu i magnezu – 13,12 zł.
 • określenie pH, P,K,Mg + zalecana dawka CaO (Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie) – 15,25 zł.
 • zalecenia nawozowe – 18,75 zł
 • określenie pH, P,K i Mg oraz mikroelementów (B, Zn, Mn, Cu, Fe) – 65,60 zł
 • określenie pH, P,K i Mg oraz węgla organicznego – 47,48 zł
 • określenie pH, P,K i Mg, mikroelementów (B, Zn, Mn, Cu, Fe) oraz węgla organicznego – 90,59 zł
 • zalecana dawka CaO do analiz już wykonanych – 2,13 zł (opłatę należy pomnożyć przez ilość próbek w sprawozdaniu)

Próbka gleb ogrodniczych (1 szt):

 • określenie odczynu gleby, zasolenia, zawartości chloru, sodu, azotu azotanowego, fosforu, potasu, magnezu i wapnia – 52,48 zł.
 • zalecenia nawozowe – 18,75 zł

Płatności można dokonać na konto bankowe: NBP O/O Lublin 45 1010 1339 0000 8422 3100 0000 u specjalisty terenowego lub w kasie OSChR.

Przy płatności na konto w tytule przelewu należy podać:

 • rodzaj analizy,
 • numer zlecenia do którego wystawiana będzie dawka np.: dawka do zlecenia GR/10/2020, GS/100/2019 itp. w przypadku opłaty za zalecaną dawkę CaO do analiz już wykonanych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.