Cennik

OSChR w Lublinie informuje, że cena podstawowej analizy pH, fosfor, potas, magnez dla upraw rolniczych wynosi 13.12 zł brutto.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze.

Płatności można dokonać gotówką w siedzibie stacji lub na poniższe konto bankowe NBP O/O Lublin

45 1010 1339 0000 8422 3100 0000