Dyrektor

dr inż. Jolanta Sawicka

Kontakt przez sekretariat:

email: lublin@schr.gov.pl

Tel.: +48 81 742 63 01

Tel./Fax: +48 81 742 63 34