Przyjmowanie Prób Glebowych

mgr inż. Magdalena Skowronek:

Tel.: +48 81 742 63 01 wew. 118

Próby do analizy przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1400