Przyjmowanie Prób Glebowych

mgr inż. Magdalena Skowronek
mgr inż. Agnieszka Siodłowska

Tel.: +48 81 742 63 01 wew. 118

Próby do analizy przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1400