Kierownik Działu Laboratoryjnego

mgr inż. Anna Poleszak:

email: apoleszak@oschr.pl

Tel.: +48 81 742 63 01 wew. 115