Polityka prywatności

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie (dalej: OSCHR Lublin). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: 20-810 Lublin, ul. Sławinkowska 5
  • przez e-mail: lublin@schr.gov.pl
  • telefonicznie: (81) 742-63-01
 2. Na Inspektora ochrony danych wyznaczyliśmy Pana Pawła MITURSKIEGO. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: 20-810 Lublin, ul. Sławinkowska 5 przez e-mail: lublin@schr.gov.pl telefonicznie: (81) 742-63-01
 3. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby: ewidencjonować osoby korzystające z usług OSChR w Lublinie.
 4. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej wyraźnej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie. Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu:
  • wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych.
 7. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo do wycofania zgody,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).
  Prawo wycofania zgody
  Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez złożenie odpowiedniego pisma.
  Prawo wniesienia skargi do organu
  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Obowiązek podania przez Ciebie danych osobowych wynika w szczególności z przepisów prawa wskazanych w pkt 4 powyżej.