Kierownik Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa

mgr inż. Katarzyna Stanisławska:

email: kstanislawska@oschr.pl

Tel.: +48 81 742 63 01 wew. 114