Szkolenie – 06.06.2016 r. dla studentów PWSZ w Chełmie

W dniu 03.06.2016 studenci drugiego roku rolnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie odwiedzili Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą celem odbycia zajęć terenowych z zakresu chemii rolnej.

Grupa liczyła dwadzieścia osób. W trakcie zajęć młodzież zapoznała się z działalnością Stacji – zwiedziła Dział laboratoryjny oraz zapoznała się z zadaniami Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa.

Więcej o: Organoleptyczne ustalanie kategorii agronomicznej gleby

Organoleptyczne ustalanie kategorii agronomicznej gleby

W dnu 02.06.2016 w OSChR w Lublinie odbyło się szkolenie na temat „Organoleptyczne ustalanie kategorii agronomicznej gleby”, w którym udział wzięło 22 pracowników.

Szkolenie w formie audytoryjnego wykładu (3 godz.) oraz warsztatów praktycznych z zakresu uziarnienia gleb (3 godz.) przeprowadził dr hab. inż. Arkadiusz Bieniek z Pracowni Usług Botaniczno-Glebowych w Olsztynie.

Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat określania kategorii agronomicznej gleby.

Wykład obejmował zagadnienia:

  1. Geneza skał osadowych okruchowych.
  2. Podział materiału glebowego na frakcje granulometryczne – ich skład mineralogiczny oraz własność.
  3. Grupy granulometryczne według różnych klasyfikacji.
  4. Wpływ składu granulometrycznego na własności gleb.
  5. Kategorie agronomiczne gleb – podstawy wydzielenia.
  6. Metody określania składu granulometrycznego i kategorii agronomicznych gleb.

Uczestnicy bardzo wysoko ocenili kompetencje prowadzącego.