Szkolenie – 06.06.2016 r. dla studentów PWSZ w Chełmie

W dniu 03.06.2016 studenci drugiego roku rolnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie odwiedzili Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą celem odbycia zajęć terenowych z zakresu chemii rolnej.

Grupa liczyła dwadzieścia osób. W trakcie zajęć młodzież zapoznała się z działalnością Stacji – zwiedziła Dział laboratoryjny oraz zapoznała się z zadaniami Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa.