Konferencja nt. „Rynek zbóż i rzepaku, stan oraz perspektywy”

W dniu 06.07.2016 r. ośmiu pracowników OSChR w Lublinie uczestniczyło w Konferencji nt.” Rynek zbóż i rzepaku, stan oraz perspektywy’.

Spotkanie zorganizowała Lubelska Izba Rolnicza wraz z Zamojskim Towarzystwem Rolniczym w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.

Patronat honorowy nad konferencją objął Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

Wśród zaproszonych gości byli: Wojewoda Lubelski, dyrektorzy wielu kluczowych instytucji działających na rzecz rolnictwa. Obecni byli także działacze Lubelskiej Izby Rolniczej i Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego oraz producenci z terenu województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Program Konferencji obejmował:

  • Otwarcie i powitanie gości. Głos zabrał Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Piotr Burek oraz Prezes Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego Marcin Sobczuk.
  • W imieniu Wojewody Lubelskiego wszystkich uczestników spotkania powitał Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pan Krzysztof Dziewulski, następnie głos zabrał Prof. Jerzy Grabiński IUNG PIB Puławy nt. „Racjonalna agrotechnika uprawy zbóż i rzepaku w warunkach zmian klimatycznych”.
  • Kolejnym mówcą był Dr hab. Piotr Gradziuk z Polskiej Akademii Nauk. Przedstawił zebranym informacje nt. „Rynek zbóż i rzepaku , stan oraz perspektywy”.
  • Następnie swoje wystąpienia mieli przedstawiciele producentów zbóż i rzepaku oraz przemysłu zbożowo-młynarskiego.