Innowacje w produkcji roślinnej a racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych w świetle programu wieloletniego IUNG-PIB na lata 2016-2020.

W dniu 22 stycznia 2018 r. dr inż. Piotr Woch, Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie oraz pracownicy: Katarzyna Stanisławska, Dariusz Krzywiński, Rafał Czobot uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Dyrektor IUNG-PIB w Puławach witając wszystkich zgromadzonych gości.

Zaprezentowano siedem wykładów:

  • Ogólna charakterystyka realizacji programu wieloletniego IUNG-PIB w roku 2017.
  • Tworzenie i wykorzystanie krajowych baz danych o glebach.
  • Praktyczne znaczenie badań nad bioróżnorodnością środowiska glebowego.
  • Możliwości i sposoby ograniczania emisji gazów cieplarnianych i adaptacji rolnictwa do zmian klimatu.
  • Racjonalna gospodarka nawozowa a środowisko przyrodnicze.
  • Innowacyjne, przyjazne dla środowiska technologie produkcji roślinnej.
  • WPR a efekty produkcyjno-ekonomiczne i środowiskowe w zależności od typu i poziomu intensywności produkcji.
  • Czynniki determinujące konkurencyjność i innowacyjność gospodarstw rolnych.

Konferencję zakończyła dyskusja.