Spotkanie pracowników OSChR i Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

28 lutego 2018 roku w siedzibie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie doszło do spotkania pracowników OSChR i Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie, Pan dr inż. Piotr Woch rozpoczął spotkanie od przedstawienia pracowników stacji. Następnie Pani mgr inż. Katarzyna Stanisławska Kierownik Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa, przedstawiła główne zadania stacji, które świadczy zgodnie z Ustawą z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2007r., nr 147, poz. 1033). Przedstawiony został terytorialny zasięg działania stacji, który określony jest w załączniku do Zarządzenia Nr 17 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. Kierownik DAOR przedstawił zakres akredytacyjny Działu AOR zgodny z certyfikatem o numerach AB 1186 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji, oraz harmonogram prac monitoringowych zlecanych przez MRiRW.

Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Pan  dr inż. Krzywiec Dariusz przedstawił swoich pracowników.  Omówił działania LODR i Działu DTPRD. Następnie przedstawiono krótkie prezentacje.

 • Nowe Prawo Wodne – główne założenia. Olga Noworolnik.
 • Technologia uprawy warzyw kalafior/brokuł Karol Kłopot.
 • Technologia uprawy borówki amerykańskiej Alicja Pawlak-Zdziechowska.

Na spotkaniu poruszane były zagadnienia współpracy oraz wymiana informacji między Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego a  Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Lublinie. Po wygłoszeniu krótkich prelekcji i dyskusji zaproszeni goście zwiedzali laboratorium. Przewodnikiem po laboratorium była Pani mgr inż. Anna Poleszak, Kierownik Działu Laboratoryjnego.

Innowacje w produkcji roślinnej a racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych w świetle programu wieloletniego IUNG-PIB na lata 2016-2020.

W dniu 22 stycznia 2018 r. dr inż. Piotr Woch, Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie oraz pracownicy: Katarzyna Stanisławska, Dariusz Krzywiński, Rafał Czobot uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Dyrektor IUNG-PIB w Puławach witając wszystkich zgromadzonych gości.

Zaprezentowano siedem wykładów:

 • Ogólna charakterystyka realizacji programu wieloletniego IUNG-PIB w roku 2017.
 • Tworzenie i wykorzystanie krajowych baz danych o glebach.
 • Praktyczne znaczenie badań nad bioróżnorodnością środowiska glebowego.
 • Możliwości i sposoby ograniczania emisji gazów cieplarnianych i adaptacji rolnictwa do zmian klimatu.
 • Racjonalna gospodarka nawozowa a środowisko przyrodnicze.
 • Innowacyjne, przyjazne dla środowiska technologie produkcji roślinnej.
 • WPR a efekty produkcyjno-ekonomiczne i środowiskowe w zależności od typu i poziomu intensywności produkcji.
 • Czynniki determinujące konkurencyjność i innowacyjność gospodarstw rolnych.

Konferencję zakończyła dyskusja.