„Nowe trendy w nawożeniu owoców miękkich”

W dniu 07 grudnia 2017 r. dr inż. Piotr Woch, Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie oraz pracownicy Katarzyna Stanisławska i Ewa Suska-Jakubczak, uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Yara Poland.

Zaprezentowano sześć wykładów:

  • Dobra koniunktura nie może uśpić czujności – dr Dorota Łabanowska-Bury, miesięcznik „Truskawka, malina, jagody”.
  • Stan odżywienia malin oraz innych gatunków jagodowych w minionym sezonie -obserwacje oraz wnioski – dr Andrzej Grenda, Yara Poland.
  • Znaczenie wapnia i azotu w uprawie owoców miękkich – Tore Fronger, Yara Crop Nutrition, Norwegia.
  • Zabiegi poprawiające odporność mechaniczną oraz „ shelf life” owoców maliny deserowej – dr hab. Zbigniew Jarosz, UP w Lublinie.
  • Uprawa malin jesiennych na zbiór podwójny w warunkach Wielkiej Brytanii – Mike Stoker, Yara UK, Wielka Brytania.
  • Odmiana jako czynnik różnicujący żywienie malin – dr Paweł Krawiec, UP w Lublinie.