„Wpływ właściwości gleb na ich przydatność rolniczą”

W dniu 05 grudnia 2017 r. dr inż. Piotr Woch Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie oraz pracownicy Hanna Kosacka, Ewa Suska-Jakubczak, Mirosław Powroźnik, Dariusz Krzywiński, Adam Gruszczyński i Andrzej Staniak uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez IUNG-PIB w Puławach i Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Konferencję otworzył mgr inż. Sławomir Plis, Dyrektor LODR w Końskowoli.

Zaprezentowano osiem wykładów:

  • Program Wieloletni IUNG_PIB jako płaszczyzna współpracy z doradztwem rolniczym – prof. dr hab. Stanisław Krasowicz.
  • Międzynarodowe działania w zakresie ochrony gleb – Bożena Smreczak.
  • Europejskie i światowe metody waloryzacji gleb – Artur Łopatka.
  • Waloryzacja gleb w Polsce i Mapa Glebowo Rolnicza – Jan Jadczyszyn.
  • Monitoring właściwości gleb użytkowanych rolniczo – Bożena Smreczak
  • Pomiary właściwości gleb na polu metodami spektrofotometrycznymi – Guillaume Debaene.
  • Retencyjne właściwości gleb- Jacek Niedźwiecki.
  • Optymalizacja nawodnień i nawożenia dla gleb i upraw – Rafał Wawer.

Konferencję zakończyła dyskusja.