Studenci z Uniwersytetu Przyrodniczego w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie

W dniu 11 stycznia 2017 roku 34 osoby z Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wraz ze swoim opiekunem dr inż Przemysławem Tkaczykiem uczestniczyło na terenie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie w zajęciach dotyczących pracy Działu Laboratoryjnego. Studenci zapoznali się z aparaturą naukowo-badawczą oraz problematyką analityczno-badawczą. Kolejnym punktem zajęć było zapoznanie się z pracą Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa.

Warsztaty Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

W dniu 29 września 2016 r. w siedzibie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, odbyły się warsztaty naukowe zatytułowane „Wskaźniki oceny jakości gleby”. Organizatorami szkolenia był IUNG-PIB Zakład Gleboznawstwa, Erozji i Ochrony Gruntów oraz SGGW Katedra Nauk o Środowisku Glebowym.

Było to trzecie spotkanie w ramach Krajowej Platformy Glebowej. Patronat naukowy warsztatów objęła Komisja Oceny Gleb i ich Użytkowania Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Spotkanie zostało zorganizowane ze środków finansowych zad. 1.3 „Monitorowanie różnych parametrów środowiska glebowego dla właściwej oceny WPR” w programie wieloletnim IUNG-PIB na lata 2016-2020.

Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Lublinie reprezentowali: dr inż. Piotr Woch, Hanna Kosacka, Agnieszka Siodłowska, Kazimierz Nowak, Dariusz Krzywiński, Adam Gruszczyński.

Zakres tematyczny warsztatów:

 • fizyczne, chemiczne i biologiczne wskaźniki oceny jakości gleb,
 • waloryzacja funkcji gleb i usług ekosystemów,
 • metody oceny jakości gleb.

Udział w warsztatach pogłębił wiedzę pracowników potrzebną do realizacji zadań związanych z pracą wykonywaną na rzecz rolnictwa.

Dożynki Ostrów Lubelski

W czwartek 08.09.2016 w Ostrowie Lubelskim odbyły się Gminno-Parafialne Dożynki. Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Lublinie reprezentował Dyrektor dr inż. Piotr Woch oraz pracownicy Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa: Katarzyna Stanisławska, Magdalena Skowronek i Mirosław Powroźnik. Wyjątkowym punktem programu dożynek był orszak złożony z mieszkańców, delegacji z wieńcami oraz władz miasta i gminy. Stoisko naszej Stacji było często odwiedzane przez zaproszonych gości jak i uczestniczących w dożynkach rolników.

Dożynki w Jabłonnej

W niedzielę 04.09.2016 w Jabłoniu odbyły się Dożynki Powiatowe – powiatu parczewskiego. W skład powiatu parczewskiego wchodzą: gmina miejsko-wiejskia: Parczew, gminy wiejskie: Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Podedwórze, Siemień, Sosnowica i miasto: Parczew. Wśród zaproszonych gości byli min. marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, władze Powiatu Parczewskiego, przedstawiciele gmin oraz zaproszeni goście z Ukrainy. Oficjalne zaproszenie otrzymała również Stacja. W wydarzeniu uczestniczyła pani Agnieszka Siodłowska odpowiadająca na co dzień za teren powyższego powiatu. Frekwencja jak i zainteresowanie stoiskiem naszej Stacji było bardzo duże.

Dożynki Zalesie

W dniu 28.08.2016 w Zalesiu odbyły się Dożynki Powiatowe – powiatu bialskiego. Do powiatu należy 17 gmin wiejskich i 2 gminy miejskie tj. Międzyrzec Podlaski i Terespol. Wszystkie gminy leżą w rejonie działania Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie. Tak duży obszar obsługiwany jest przez dwóch specjalistów terenowych – Panią Agnieszkę Siodłowską i Pana Kazimierza Nowaka. Podczas dożynek specjaliści spotkali się z rolnikami, odpowiadali na wiele pytań związanych z rolnictwem jak i z zakresem działalności Stacji, pomagali rozwiązywać problemy dotyczące: racjonalnego nawożenia, poboru próbek glebowych, interpretacji otrzymanych wyników analiz, itp.

Konferencja nt. „Rynek zbóż i rzepaku, stan oraz perspektywy”

W dniu 06.07.2016 r. ośmiu pracowników OSChR w Lublinie uczestniczyło w Konferencji nt.” Rynek zbóż i rzepaku, stan oraz perspektywy’.

Spotkanie zorganizowała Lubelska Izba Rolnicza wraz z Zamojskim Towarzystwem Rolniczym w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.

Patronat honorowy nad konferencją objął Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

Wśród zaproszonych gości byli: Wojewoda Lubelski, dyrektorzy wielu kluczowych instytucji działających na rzecz rolnictwa. Obecni byli także działacze Lubelskiej Izby Rolniczej i Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego oraz producenci z terenu województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Program Konferencji obejmował:

 • Otwarcie i powitanie gości. Głos zabrał Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Piotr Burek oraz Prezes Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego Marcin Sobczuk.
 • W imieniu Wojewody Lubelskiego wszystkich uczestników spotkania powitał Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pan Krzysztof Dziewulski, następnie głos zabrał Prof. Jerzy Grabiński IUNG PIB Puławy nt. „Racjonalna agrotechnika uprawy zbóż i rzepaku w warunkach zmian klimatycznych”.
 • Kolejnym mówcą był Dr hab. Piotr Gradziuk z Polskiej Akademii Nauk. Przedstawił zebranym informacje nt. „Rynek zbóż i rzepaku , stan oraz perspektywy”.
 • Następnie swoje wystąpienia mieli przedstawiciele producentów zbóż i rzepaku oraz przemysłu zbożowo-młynarskiego.

Szkolenie – 06.06.2016 r. dla studentów PWSZ w Chełmie

W dniu 03.06.2016 studenci drugiego roku rolnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie odwiedzili Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą celem odbycia zajęć terenowych z zakresu chemii rolnej.

Grupa liczyła dwadzieścia osób. W trakcie zajęć młodzież zapoznała się z działalnością Stacji – zwiedziła Dział laboratoryjny oraz zapoznała się z zadaniami Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa.

Więcej o: Organoleptyczne ustalanie kategorii agronomicznej gleby

Organoleptyczne ustalanie kategorii agronomicznej gleby

W dnu 02.06.2016 w OSChR w Lublinie odbyło się szkolenie na temat „Organoleptyczne ustalanie kategorii agronomicznej gleby”, w którym udział wzięło 22 pracowników.

Szkolenie w formie audytoryjnego wykładu (3 godz.) oraz warsztatów praktycznych z zakresu uziarnienia gleb (3 godz.) przeprowadził dr hab. inż. Arkadiusz Bieniek z Pracowni Usług Botaniczno-Glebowych w Olsztynie.

Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat określania kategorii agronomicznej gleby.

Wykład obejmował zagadnienia:

 1. Geneza skał osadowych okruchowych.
 2. Podział materiału glebowego na frakcje granulometryczne – ich skład mineralogiczny oraz własność.
 3. Grupy granulometryczne według różnych klasyfikacji.
 4. Wpływ składu granulometrycznego na własności gleb.
 5. Kategorie agronomiczne gleb – podstawy wydzielenia.
 6. Metody określania składu granulometrycznego i kategorii agronomicznych gleb.

Uczestnicy bardzo wysoko ocenili kompetencje prowadzącego.